Samskarams
Jathakarma [New Born Baby] Punyahavachanam [Shuddhi] Namakaranam/Barasala [Naming Ceremony] Annaprashana [Baby 1st Feeding]
       

Aksharabyasam

[Vidyarambham]

Coulam/Choodakarma [ Mundan] Ayushya Homam [1st Birth day] Udaka Shanti
       
Upanayanam/Jenu /Yagnopaveeth [Thred Ceremony] Vivaham/ Vivah/ Shaadi [Wedding] Pumsuvanam/ Seemantham [Baby Shower] Shashtabdhi Poorthi Shanthi
       
Bheemaratha Shanthi Satabhishekam Upakarma Tarpanam
       
Hiranya Shraddam Parvana Shraddam Shanti Path
 
 
       
       
Image Map
All Fields Compulsory*
* First Name
* Last Name
* Phone
* Email ID
* Referred By
Comment