Puja's/Astrological Remedy Pujas & Homams [Havan]
Sathyanarayana Vratham/Puja Gruhapravesham/ Gruhpravesh

Maha Mrutyunjaya 

Japam

Durga Saptha Shathi Parayanam/Chandi Path

       
Surya Namaskarams 7 Shani  Varala Vratham Venkateswara Deeparadhana Varalakshmi Vratham
       
Vinayaka Chaturthi Vratham Anagha Vratham Sai Sathya Vratham Santoshi Mata Vratham
       
Car Puja[Vahana Puja] Office Opening Puja Office Puja Anantha Padmanabha Vratham
       
Saraswathi Puja/ Vidhyarambham Ayudha Puja Lakshmi Puja Kubera Lakshmi Puja
       
Kseerabdi Dwadashi Vratham Margashira Maha Lakshmi Vratham Rudrabhishekam Anjaneya Swami Aku Puaja
       
HanumanSindhoor Seva Kal Sarpa Shanti/ Nag Dosh Puja Manglik Shanti Havan
 
         
Image Map
All Fields Compulsory*
* First Name
* Last Name
* Phone
* Email ID
* Referred By
Comment